Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met minstens 1 elektrische fiets

Het percentage gezinnen van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één elektrische fiets beschikt.