Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met minstens 1 mountainbike

Het percentage gezinnen van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één mountainbike beschikt.