Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met minstens 1 bromfiets, scooter of moto

Het percentage gezinnen van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één bromfiets, scooter of moto beschikt.