Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met minstens 1 racefiets

Het percentage gezinnen van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één racefiets beschikt.