Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met minstens 1 vouwfiets

Het percentage gezinnen van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één vouwfiets beschikt.