Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met 2 fietsen

Het percentage gezinnen van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat over twee fietsen beschikt. Hiertoe werden alle soorten fietsen samengeteld: gewone fiets, elektrische fiets, speedpedelec, bakfiets, mountainbike, racefiets en vouwfiets.