Stad in Cijfers - Databank

# meter fietspad

Totale afstand (in meters) van fietspaden. Fietspaden zijn speciaal voor fietsers aangelegde wegdelen die ofwel aanliggend (tegen rijbaan, waardoor gemengd gebruik auto-fiets), vrijliggend (naast rijbaan maar gelijklopend) of losliggend (volgt rijbaan niet, bv. ringfietspad, fietsostrade) zijn.