Stad in Cijfers - Databank

# meter fietsstraat

Totale afstand (in meters) van fietsstraten. Fietstraten zijn niet speciaal voor fietsers aangelegde wegdelen maar straten met gemengd gebruik voor auto en fietser. Door standaard verkeersborden en wegmarkeringen wordt zowel de fietser als de gemotoriseerde weggebruiker ingelicht over de voorrangsregels voor fietsers die op de gemengd gebruikte rijbaan geldig zijn.