Stad in Cijfers - Databank

# meter fietsstraat

# meter fietsstraat Met fietsstraat bedoelen we: straat waar fietsers de ganse breedte van de rijbaan mogen gebruiken en waar inhalen van fietsers niet toegelaten is. Ze worden aangegeven met het verkeersbord F111. Ze zijn ingetekend in de geodatalaag als 1 lijnstuk (= segment wegenregister), met als gevolg dat de bijbehorende lengte van dit lijnstuk wordt berekend. De lengte is gebaseerd op de lijnstukken van de geodatalaag ‘fietsinfrastructuur’, die je kan vinden op het opendata platform van de Stad Antwerpen. Dus als een fietspad, fietssuggestiestrook langs weerskanten van de straat is ingetekend, dan wordt de bijbehorende lengte van deze lijnstukken berekend. Bij fietsstraten, losliggende fietspaden en bruggen en tunnels (die vaak één fysiek aaneengesloten infrastructuur en dubbelrichting zijn) worden telkens als 1 lijnstuk (= segment wegenregister) beschouwd, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van dit lijnstuk wordt berekend.