Stad in Cijfers - Databank

# meter fietssuggestiestrook

# meter fietssuggestiestrook Met fietssuggestiestrook bedoelen we: maakt deel uit van de rijbaan, en bijgevolg moet er rekening mee gehouden worden dat de fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting gebruikt kan worden door het overige gemotoriseerde verkeer, zowel voor het rijden als het stilstaan en / of parkeren, tenzij plaatselijke omstandigheden dit laatste verbieden. Als er in een straat langs weerskanten 2 stroken zijn, dan zijn ze ingetekend in de geodatalaag als 2 lijnstukken, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van deze lijnstukken wordt berekend. De lengte is gebaseerd op de lijnstukken van de geodatalaag ‘fietsinfrastructuur’, die je kan vinden op het opendata platform van de Stad Antwerpen. Dus als een fietspad, fietssuggestiestrook langs weerskanten van de straat is ingetekend, dan wordt de bijbehorende lengte van deze lijnstukken berekend. Bij fietsstraten, losliggende fietspaden en bruggen en tunnels (die vaak één fysiek aaneengesloten infrastructuur en dubbelrichting zijn) worden telkens als 1 lijnstuk (= segment wegenregister) beschouwd, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van dit lijnstuk wordt berekend.