Stad in Cijfers - Databank

# meter fietsweg

Totale afstand (in meters) van fietswegen. Fietswegen zijn rijbanen voor gemengd gebruik voor voetganger en fietser (bv. jaagpad, parkweg),