Stad in Cijfers - Databank

# straatfietsenstallingen (fietsbeugels)

Aantal al dan niet overkapte straatfietsenstallingen zoals fietsbeugels, nietjes, fietsenrekken. Vermits er 2 fietsen aan zulk een beugel gestald kan worden, zijn er dubbel zoveel fietsparkeerplaatsen op straat. Op straat vind je, verspreid over de stad, fietsenrekken in buurt van winkels, scholen, theaters, sporthallen, zwembaden of andere publieke plaatsen. Fietsers kunnen zo hun fietsen gemakkelijker stallen en vastmaken. Voor de stad betekent dit minder wildgeparkeerde fietsen.