Stad in Cijfers - Databank

Regelmatig met de fiets tijdens vrije tijd - 46 t.e.m. 55-jarigen

Het percentage respondenten van de Antwerpse monitor bij de 46- t.e.m. 55-jarigen dat zich regelmatig met de fiets verplaatst tijdens de vrije tijd. Hierbij worden de resultaten van drie achtereenvolgende surveyjaren van de Antwerpse monitor samengenomen om ook op postzone- en wjkniveau en per geslacht en leeftijd voldoende respondenten te hebben om betrouwbare percentages te kunnen berekenen.