Stad in Cijfers - Databank

Regelmatig met de fiets tijdens vrije tijd - mannen

Het percentage mannelijke respondenten van de Antwerpse monitor dat zich regelmatig met de fiets verplaatst tijdens de vrije tijd. Hierbij worden de resultaten van drie achtereenvolgende surveyjaren van de Antwerpse monitor samengenomen om ook op postzone- en wjkniveau en per geslacht en leeftijd voldoende respondenten te hebben om betrouwbare percentages te kunnen berekenen.