Stad in Cijfers - Databank

Regelmatig met de fiets bij woon-werk-verplaatsing - 66 t.e.m. 75-jarigen

Het percentage respondenten van de Antwerpse monitor bij de werkende 66- t.e.m. 75-jarigen dat zich regelmatig met de fiets verplaatst tussen woonplaats en werk. Hierbij worden de resultaten van drie achtereenvolgende surveyjaren van de Antwerpse monitor samengenomen om ook op postzone- en wjkniveau en per geslacht en leeftijd voldoende respondenten te hebben om betrouwbare percentages te kunnen berekenen.