Stad in Cijfers - Databank

Auto nodig voor werk - mannen

Het percentage mannelijke respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat vermeldt dat 'men de auto nodig heeft op het werk' als drempel om vaker naar werk te fietsen.