Stad in Cijfers - Databank

Fietsroutes onvoldoende veilig - vrouwen

Het percentage vrouwelijke respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'onveilige fietsroutes' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.