Stad in Cijfers - Databank

Te onveilig op de weg - mannen

Het percentage mannelijke respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'algemene onveiligheidsgevoelens op de weg' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.