Stad in Cijfers - Databank

Te onveilig op de weg - vrouwen

Het percentage vrouwelijke respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'algemene onveiligheidsgevoelens op de weg' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.