Stad in Cijfers - Databank

Combi ww-verplaatsing met andere activiteiten - niet-regelmatig met fiets naar werk

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête bij de niet-regelmatige fietsers die op minder dan 7 km afstand van het werk wonen dat 'combinatie van woon-werk/school-verplaatsing met andere activiteiten voor of na het werk/school' vermel