Stad in Cijfers - Databank

Combi ww-verplaatsing met andere activiteiten - regelmatig met fiets naar werk of ww-afstand > 7km

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête bij de regelmatige fietsers en degenen die op meer dan 7 km afstand van het werk wonen dat 'combinatie van woon-werk/school-verplaatsing met andere activiteiten voor of na het werk/school' ve