Stad in Cijfers - Databank

Fietsroutes onvoldoende veilig - regelmatig met fiets naar werk of ww-afstand > 7km

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête bij de regelmatige fietsers en degenen die op meer dan 7 km afstand van het werk wonen dat 'onveilige fietsroutes' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.