Stad in Cijfers - Databank

Te vaak slecht weer - niet-regelmatig met fiets naar werk

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête bij de niet-regelmatige fietsers die op minder dan 7 km afstand van het werk wonen dat 'te vaak slecht weer' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.