Stad in Cijfers - Databank

Combi woon-werk/school-verplaatsing met andere activiteiten - laagopgeleiden

Het percentage laagopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'combinatie van woon-werk/school-verplaatsing met andere activiteiten voor of na het werk/school' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.