Stad in Cijfers - Databank

Afstand naar werk/school te groot - hoogopgeleiden

Het percentage hoogopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat de 'te grote afstand naar werk/school' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.