Stad in Cijfers - Databank

Teveel bagage - middenopgeleiden

Het percentage middenopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat vermeldt er 'teveel bagage moet meegenomen worden' als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.