Stad in Cijfers - Databank

Geen drempels, fietst al maximaal naar werk/school - middenopgeleiden

Het percentage middenopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'geen drempels' ondervindt om vaker naar werk/school te fietsen, maar al maximaal mogelijk naar werk/school fietst.