Stad in Cijfers - Databank

Gezondheid/fysieke paraatheid - hoogopgeleiden

Het percentage hoogopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat de 'gezondheid/fysieke paraatheid' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.