Stad in Cijfers - Databank

Beschikt niet over een fiets - laagopgeleiden

Het percentage laagopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'niet over een fiets beschikt' als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.