Stad in Cijfers - Databank

Kan niet fietsen - hoogopgeleiden

Het percentage hoogopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'niet kan fietsen' als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.