Stad in Cijfers - Databank

Kan niet fietsen - laagopgeleiden

Het percentage laagopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'niet kan fietsen' als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.