Stad in Cijfers - Databank

Fietsroutes onvoldoende veilig - hoogopgeleiden

Het percentage hoogopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'onveilige fietsroutes' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.