Stad in Cijfers - Databank

Fietsroutes onvoldoende veilig - middenopgeleiden

Het percentage middenopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'onveilige fietsroutes' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.