Stad in Cijfers - Databank

Te vaak slecht weer - laagopgeleiden

Het percentage laagopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'te vaak slecht weer' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.