Stad in Cijfers - Databank

Te vaak slecht weer - middenopgeleiden

Het percentage middenopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'te vaak slecht weer' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.