Stad in Cijfers - Databank

Combinatie woon-werk/school-verplaatsing met andere activiteiten

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat de 'combinatie van woon-werk/school-verplaatsing met andere activiteiten voor of na het werk/school' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.