Stad in Cijfers - Databank

Auto nodig voor werk

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat vermeldt dat 'men de auto nodig heeft op het werk' als drempel om vaker naar werk te fietsen.