Stad in Cijfers - Databank

Gezondheid/fysieke paraatheid

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat de 'gezondheid/fysieke paraatheid' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.