Stad in Cijfers - Databank

Geen goede douches en/of kleedruimtes op werk/school

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'geen goede douches en/of kleedruimtes' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.