Stad in Cijfers - Databank

Geen of te weinig veilige fietsenstallingen op werk/school

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'geen of te weinig veilige fietsenstallingen op werk/school' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.