Stad in Cijfers - Databank

Kan niet fietsen

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'niet kan fietsen' als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.