Stad in Cijfers - Databank

Fietsspullen kunnen niet veilig weggelegd

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat vermeldt dat 'fietsspullen niet veilig weggelegd kunnen worden' als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.