Stad in Cijfers - Databank

Sneller te voet

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'sneller te voet' als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.