Stad in Cijfers - Databank

Fietsvergoeding te beperkt

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat 'te beperkte fietsvergoeding' vermeldt als drempel om vaker naar werk/school te fietsen.