Stad in Cijfers - Databank

% weg met snelheid 30 km/u met beperkte toegang

% wegen met een toegelaten snelheid van 30 km/u met een beperkte toegang tov het totale wegennet (gemotoriseerd als niet gemotoriseerd). Dit zijn doodlopende straten, straten met toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer of laden en lossen, waar dus gering verkeer komt. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.