Stad in Cijfers - Databank

% weg met snelheid 50 km/u

% wegen met een toegelaten snelheid van 50 km/u tov het totale wegennet (gemotoriseerd als niet gemotoriseerd). Dit zijn de wijk- en stadswegen. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.