Stad in Cijfers - Databank

% weg met max. snelheid 20 km/u (trage weg)

% wegen met een max.toegelaten snelheid van 20 km/u of stapvoets tov het totale wegennet (gemotoriseerd als niet gemotoriseerd). Dit zijn de trage wegen. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.