Stad in Cijfers - Databank

Regelmatig met de trein naar werk/school

Het aandeel van de werkende/school lopende respondenten dat zich de afgelopen maand regelmatig, zeer vaak of altijd met de treinnaar werk/school verplaatste Deze indicator toont voor 2017 de totale resultaten voor 2015, 2016 en 2017 samen. Met 2012 bedoel