Stad in Cijfers - Databank

Te voet verplaatst voor korte afstanden

Aandeel (%) van de inwoners dat het voorbije jaar voor korte afstanden vaak zich te voet heeft verplaatst