Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster woon-werk auto, fiets en openbaar vervoer

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, "Auto + Fiets + OV (regelmatig auto & regelmatig fiets & regelmatig OV)", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorgaande jaren meeneemt.