Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster woon-werk auto en openbaar vervoer

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, "Auto + OV (regelmatig auto & regelmatig OV & geen regelmatig fiets)", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorgaande jaren meeneemt.